Komité - Corona donation

15-05-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Ole Risager, Inger Risager og Casper Sand Christiansen.

Indsamlingsperiode

Fra den 10. maj 2020 til den 15. maj 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook.).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Reg. 9070 Konto 0000553069).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til dyreparken Nymarksminde under Corona krisen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. november 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02717