Komité - Corona Challenge

01-06-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Line Brandt Pedersen, Lars Bomholt Damgaard og Jan Ricard Futtrup Pedersen

Indsamlingsperiode

Fra den 4. maj 2020 til den 1. juni 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Corona forskning på Århus Universitet – Udvikling af en Corona-vaccine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. december 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02381