Komité: Claus Walther Jensen, Gitte Breil, Julie Breil

30-06-2020

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Claus Walther Jensen

Kontaktmail: cwj@change.com

 

Indsamlingsperiode

Fra den 22. januar 2020 til den 30. juni 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.savenatascha.dk), og sociale medier (Facebook, Instagram). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Natascha Kragesten Hansens syg-domsbehandling til nyretransplantation i udlandet. I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, formålet ikke kan opfyldes eller at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne anvendes til at støtte nyrepatienter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30. december 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02111