Komité: Busua Beach Sea Turtle Rescue

02-10-2020

Kontaktoplysninger

Anders Kofoed, biolog@anderskofoed.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 2. februar 2020 til den 2. oktober 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til oprettelse af beskyttet havskildpadde-rede strand i Ghana - Busua Beach. Samt oprettelse af Ranger-korps på Busua Beach til beskyttelse af de æglæggende skildpadder.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, eller formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til havskildpaddeprojektet Archelon i Grækenland. www.archelon.gr.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til fjernelse af plastik fra området og give strøm og/eller vand til lokalbefolkningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. april 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02147