Komité: Alkaem Komité

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Raysan Kazem Rashid, Abdul Hassan Judy Hassan og Batol Raysan Rashid

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Instagram).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Alkaim Orphan Care Foundation i Irak, som hjælper irakiske familier uden forsørger, ældre og forældreløse børn, som befinder sig i Irak, Iran, Jordan, Syrien og Tyrkiet. Midlerne tildeles i form af økonomisk støtte, lægehjælp, hjælpe til skoler herunder redskaber til skoleelever, tøj, fødevare mm. Derud over anvendes midlerne til skolebyggerier og renovering af nedslidte hjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02377