Komité - Alfreds servicehund

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Pia San Pedro Hemmingsen, Lene Agnete Jenstrup og Søren Jenstrup

Indsamlingsperiode

Fra den 12. juli 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook, Instagram) og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 23325115) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af servicehund fra Servicehunde-foreningen til Alfred Hemmingsen.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til køb af udstyr til servicehunden samt årlig dyrelægeundersøgelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02618