Komité - 2100km for børn og unge, der vokser op i hjem med alkoholmisbrug

01-09-2020

Kontaktoplysninger

Komité - 2100km for børn og unge, der vokser op i hjem med alkoholmisbrug, Komitéen består af Stephanie Maria Lanchow, Ida Bech Larsen og Maud Karina Pedersen

Mailadr. stephanie.lanchow@live.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juni 2020 til den 1. september 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (Samlind), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 22374731) og kontooverførsel (2426 6294144860).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at skabe opmærksomhed og samle ind til børn og unge, der vokser op i hjem med alkoholmisbrug.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. marts 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02450