Kirkeholdet Vrå

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Skovvej 52, 9800 Hjørring

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook), salg/auktion af merchandise. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for danske børn fra udsatte familier. Herunder hjælp til at komme på fodboldskole samt indkøb af skoletasker. Midlerne skal ligeledes bruges til fordel for børn i Tanzania, herunder at sikre skolegang og adgang til fodboldklub. Midlerne vil endvidere blive anvendt til nødvendige materialer til fodboldklubberne i Tanzania samt udgifter forbundet med foredrag og transport og hoteludgifter rundt i Danmark og til/i Tanzania.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02224