Katolsk Kirkes Menighedsråd

03-09-2020

Kontaktoplysninger

Ryesgade 26, 8000 Aarhus C. - CVR.nr. 29297916.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.katolsk-aarhus.dk), sociale medier (www.facebook.com/katolskvorfrue) og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 480802, 80933) og kontooverførsel (Reg. 7110 konto 0001003524).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at dække kirkens og sin menigheds udgifter, aktiviteter og projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03323