Kaninværnet

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Pregehøjvej 3, 4800 Nykøbing F, CVR 38787101

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kaninvaernet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til drift af foreningen Kaninværnet samt kampagner og udgifter hertil.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02129