Justitia

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

CVR: 35913858

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.justitia-int.org).

De indsamlede midler modtages via og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til udvikling og formidling af analyser, med henblik at identificere og forbedre retssikkerhedsmæssige problemstillinger i det danske samfund.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02695