Junior Chamber International Afdeling Silkeborg

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Hermelinvej 14, 8643 Ans By

Indsamlingsperiode

Fra den 20. april 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, events samt sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for stiftelsen af en erhvervsdrivende fond - Fonden Hjejleselskabet. Fonden vil blive stiftet med et almennyttig formål, som fremadrettet bl.a. vil være i stand til at modtage kommunal støtte på lige fod med alle andre kulturinstitutioner. Der er et kapitals krav på kr. 300.000 for at oprette en fond.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02379