Julehjælpen.dk

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Julehjælpen.dk, Øster Allé 56, 2100 København Ø

CVR. 35555153

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.julehjaelpen.dk), sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at hjælpe udsatte familier med børn, så de kan holde jul sammen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02248