JAZZHUS MONTMARTRE ApS

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Jazzhus Montmartre ApS, Store Regnegade 19 A, 11 10 København K, CVR 32667716

www.jazzhusmontmartre.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og events.

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (mobilepay: 907607) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Jazzhus Montmartre, med afsæt i en livestreamet støttekoncert.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02449