Jasmin Aid

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Fuglebakkevej 104 , 8210 Aarhus V

CVR 39748762

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og via hjemmeside/donationsmodul (www.jasminaid.dk ), sociale medier (Facebook) og salg/auktion. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til forældreløse syriske flygtninge børn i Tyrkiet samt til fattige syriske flygtningefamilier.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til arrangementer, for forældreløse syriske flygtninge børn i Tyrkiet.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til en skole for syriske flygtninge i nærområderne. I tilfælde af at formålet ikke kan opfyldes, doneres midlerne til en organisation, der opfylder samme formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02020