International Media Support

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Nørregade 18, 1165 København K

CVR-nr.: 26487013

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.forpressefrihed.dk, www.mediasupport.org), online indsamlings-platform og sociale medier (Facebook, Instagram), merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at understøtte IMS arbejde med at fremme frie medier og journalisters rettigheder og sikkerhed i de prioritetslande hvor IMS arbejder globalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02086