Integrationshuset Kringlebakken

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Tuborgvej 256, 2400 København NV

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kringlebakken.dk), sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 80243) og kontooverførsel (Reg. 5501 Konto 0712505621)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiviteter for integrationshuset Kringlebakkens brugere, som er kvinder og børn etnisk minoritetsbaggrund. Herunder ture for kvinder og børn i ferieperioder og aktiviteter i husets fredags cafe. Derud over anvendes midlerne til familier i økonomisk nød.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02680