ImpactChurch

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Lillevangsvej 15C, 4000 Roskilde - CVR 86327015

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.15520) og kontooverførsel (Reg.8117 Konto 0002901573) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for kirkens drift

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.20-700-03097