Humanitær forening for romaer - Klasnice

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Savvænget 27, 6800 Varde, CVR 41015683

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte og yde hjælp til fattige, syge og andre udsatte personer i Bosnien-Hercegovina. Herunder hjælpe til mad, logi, ophold og operationer på sygehuse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02431