Hopes Foundation

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Grænsevej 47, 2650 Hvidovre, CVR 33321686

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31.december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hopes.dk), online indsamlingsplat-form, sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Hopes Foundations velgørende arbejde i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02193