Hjerte for Afrika

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Kirketerpvej 70, 9541 Suldrup

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hjerteforafrika.dk) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 320668) og kontooverførsel (Reg. 9218 Konto 2071737112)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af et udviklingscenter i Den Centralafrikanske Republik.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02662