Hjælpeorganisationen Hearts & Hands

31-12-2020

Kontaktoplysninger

A.D. Jørgensens Vej 19, 1. tv. 2000 Frederiksberg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.heartsandhands.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 68430) og kontooverførsel (Reg. 5381 Konto 0398046)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Hjælpeorganisationen Hearts & Hands. Herunder til husleje, telefon, hjemmeside og transport.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02629