Hjælp Syge Børn

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Violvej 22, 7100 Vejle

CVR-nr: 37825093

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne anvendes til fordel for behandling af alvorligt syge børn bosiddende i Ukraine eller andre lande, hvor behandling ikke er mulig, samt til indkøb af medicin og bløde forbindinger til børn med epidermolysis bullosa. Behandlingen vil finde sted i Danmark, i øvrige EU-lande samt i enkelte tilfælde andre lande

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02080