HIV-Danmark

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Forchhammersvej 18, 1920 Frederiksberg C, CVR 15921870 

Indsamlingsperiode

Fra den 15. februar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hiv-danmark.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes i overensstemmelse med HIV-Danmarks formål, jf. pkt. 2 i foreningens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02216