HELP int

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Døesvej 1, 7500 Holstebro, CVR 35716386

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.noerrelandskirken.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.12555) og konto-overførsel (Reg 9570 Konto 11906036)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitær hjælp i Nigeria (til sundhedsklinik og brøndboringer). Alle midler går ubeskåret her til.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02810