Hellebro

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Mosedalvej 1, 2500 Valby

CVR 36645814

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår vedevents samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hellebroen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Hellebros værested for unge hjemløse og udsatte i alderen 18-29 år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02031