Hats-and-Boots Linedance - Knæk Cancer 2020

25-10-2020

Kontaktoplysninger

Nr. Bredgade 11, 1. 6933 Kibæk, CVR 33932855

Indsamlingsperiode

Fra den 24. oktober 2020 til den 25. oktober 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events. De indsamlede midler modtages ved kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Knæk Cancer 2020

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. april 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02098