Hareskovens Mountainbike Sporgruppe

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Nordvangsvej 11, 3500 Værløse  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hareskovmtbspor.dk), events, sociale medier (Facebook) og via skilte i skovene.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 53001).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Hareskovens Mountainbike Sporgruppe, hvis formål er at stå for vedligeholdelse og ombygning af Hareskovens mountainbike spor, samt til at dække tidligere gæld i forbindelse med foreningen arbejde.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til MTB sporarbejde i næste ind-samlingsperiode.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02628