Hareskovens Mountainbike Sporgruppe

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Nordvangsvej 11, 3500 Værløse

CVR 35615067

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. juli 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hareskovensmtbspor.dk), sociale medier (Facebook) og via skilte i Hareskovene og skilte ved åbningsevent i Lille Hareskov. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde med vedligeholdelse og ombygning af Hareskovens mountainbike spor, samt til at dække tidligere gæld i forbindelse med foreningens sporarbejde. I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til MTB sporarbejde i næste indsamlingsperiode.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02067