Håb i psykiatrien

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Sortedam Dossering 81, kl., 2100 København Ø, CVR 39527871.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juli 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.haabipsykiatrien.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org), sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 58848, 25848) og kontooverførsel(reg.nr.:2150 kontonr.:4395521891).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af foreningen og udlodning af midler til aktiviteter, i overensstemmelse med foreningens formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02588