Grundtvigsk Forum

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Grundtvigsk Forum, Farvergade 27, 1463 København K

CVR nr. 56852417

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.grundtvig.dk)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål om at udbrede kendskabet til Grundtvigs tanker om kristendom og menneskeliv og at udfolde disse tanker i nutidens danske virkelighed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02277