Growing Trees Network Global Aps

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Norddigesvej 2, 1. th. 8240 Risskov, CVR 40333797

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.growingtrees.dk) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til rejsning af nye folkeskove, primært over grundvandsmagasiner på kommunal- og statsjord til beskyttelse af rent drikkevand. 80 % af de indsamlede midler videregives til Naturstyrelsen (staten) eller kommunen, som sørger for etablering af skovene i samarbejde med deres skoventreprenører, ifølge aftaler indgået mellem Growing Trees Network Foundation og staten/kommunen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02107