Global Aktion

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Global Aktion, Wesselsgade 2, 2200 København N

CVR. 13729107

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay 42435) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for græsrødder og græsrodsbevægelser i det globale syd, der arbejder for fred, solidaritet og styrkelse af rettigheder og i det arbejde har udfordringer af økonomisk art.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02453