Glasværket ved Odense Havn ApS

31-07-2020

Kontaktoplysninger

Havnegade 13, 5000 Odense C, CVR 37534331

https://odenseglasvaerk.dk/

Indsamlingsperiode

Fra den 24. juni 2020 til den 31. juli 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (https://odenseglasvaerk.dk/). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at sikre økonomi til at genåbne Odense Glasværk. Midlerne skal anvendes til at dække omsætningstabet under Covid-19, og at dække likviditetsbehovet på 300.000kr samt at styrke indsatsen for særligt social udsatte borgere i samarbejde med Odense kommune.    

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. januar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02551