Give a Chance

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Højtoftevej 26, 7700 Thisted - CVR 35174087

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5361 Konto 0249346) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for skolebetaling for børn berørt af Cancer i Uganda.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til den engelske søsterorganisation ”Give a Chance UK”, som viderefører arbejdet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.21-700-03174