Gårslev Gymnastikforening

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Bystedparken 23, 7080 Børkop

Indsamlingsperiode

Fra den 14. maj 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.gaarslev.dk), sociale medier (Facebook) og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til indkøb af inventar & udstyr til brug i nye lokaler i forbindelse udvidelse af idrætshallen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02401