Future class - talentudvikling på tværs af grænser

27-06-2020

Kontaktoplysninger

Søndermarksvej 3

6510 Gram

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 27. juni 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via Hjemmeside/donationsmodul (www.live.flowerhaus.dk), sociale medier (Facebook, YouTube), event og Jyske Vestkysten.

De indsamlede midler modtages via Mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 651432, Inmobil nr. 1245) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Flover Haus Live musikfestival. Herunder lønninger til musikkerne, leje af scene mm.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres som følgende: 20% til Kløften Havefestival og det resterende bliver uddelt til frivillige foreninger Haderslev, som kan søge om del af overskuddet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. december 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02509