Furkan Kultur og Uddannelsescenter

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Retortvej 38, 2500 Valby

Indsamlingsperiode

Fra den 18. maj 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.furkan.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 71707593) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens udgifter. Herunder lokaleomkostninger, aktiviteter mm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02419