Fundamentet

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Overgaden Neden Vandet 17, 1414 København K

CVR: 25722329

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 95362) og kontooverførsel (Reg. 4085 Konto 1012506)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Fundamentet samt rådgivning til mænd i krise i forbindelse med skilsmisse/parbrud samt mænd der er udsat for vold i nære relationer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02833