Frilandsmuseets Venner

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Kongevejen 100, 2800 Kongens Lyngby - CVR 29754438

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.513776, 0548764, 935856, 538334, 242300, 752226, 526280, 880003, 76902, 966610)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift (materialer og redskaber) og udvikling (videreuddannelse) af de aktiviteter som Frilandsmuseets 10 laug tilbyder museumsgæsterne. Herunder møllerlaug, havelaug, køkkenlaug, håndarbejdslaug, smedelaug, brugsuddelerlaug, festivallaug, knivlau, biavlerlaug og landsbylaug.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03587