Friends International

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Blichersvej 67, 7330 Brande - CVR: 29644586

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.friendsint.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for sponsorstøtte for skolebørn i Kenya.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne doneres til et lignende vedtægtsbestemt formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02600