Frederikssund Sogns Menighedspleje

23-12-2020

Kontaktoplysninger

Kirkegade 7, 3600 Frederikssund – CVR 35349049

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 23. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.483693) eller bankoverførsler (Reg. 6493 Konto 2037597)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for julehjælp til socialt udsatte og økonomisk trængte familier. I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til diakonale formål i Frederikssund Sogn. Herunder ferie for børn fra økonomisk trængte familier, til børn fra misbrugsfamilier, til hjemløse, til aktiviteter for ensomme, amb. for psykisk syge, til handicappede o. lign.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02874