Frankies Pizza ApS - Together we push

30-06-2020

Kontaktoplysninger

Klosterstræde 9, 1157 København K, CVR 40156607

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 30. juni 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg af månedens pizza doneres heraf 25kr.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Together we push.

Indsamlingsområde

København, Klampenborg, Frederiksberg, Esbjerg og Aarhus.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2020

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02448