Frankies Pizza ApS - Projekt S

31-07-2020

Kontaktoplysninger

Klosterstræde 9, 1157 København K, CVR 40156607

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 31. juli 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg af månedens pizza doneres heraf 25kr.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Projekt S.

Indsamlingsområde

København, Klampenborg, Frederiksberg, Esbjerg og Aarhus.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02538