Frankies Pizza ApS - Løkkefonden

31-08-2020

Kontaktoplysninger

Klosterstræde 9, 1157 København K - CVR: 40156607

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. august 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg af månedens pizza doneres heraf 25 kr.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Løkkefonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02611