Forlaget Anima v/Annie von der Heide

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Hans Bekkevolds Alle 16, 1. tv., 2900 Hellerup – CVR 19026981

Indsamlingsperiode

Fra den 27. oktober 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2150 Konto 6296926742)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for annoncering i Berlingske tidende.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal der aftales med bidragsyderne, hvad de overskydende midler skal anvendes til

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02911