Foreningen Støt Soldater & Pårørende

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Maglekæret 52C, 2680 Solrød Strand

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ssop.dk), sociale medier, salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål med støtte til soldater eller civile, der har været udsendt af det danske forsvar på missioner i udlandet, og har fået fysiske eller psykiske skader. Midlerne skal også anvendes til fordel for pårørende og efterladte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02175