Foreningen ØkoBornholm f.m.b.a.

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Foreningen ØkoBornholm f.m.b.a., Møllebakken 14, 3760 Gudhjem

CVR nr. 39544393

Indsamlingsperiode

Fra den 25. marts 2020 til den 31. December 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.oekobornholm.dk), Postkort, sociale medier.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen ØkoBornholms aktietegning i et prospekt til stiftelse af Bornholms Økojord A/S, der udbydes i samme periode. De indsamlede beløb anvendes af foreningen til køb af aktier i Bornholms Økojord A/S

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne tilbagebetales.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, eller formålet ikke kan opfyldes, skal de overskydende midler tilbagebetales.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02279