Foreningen Kulturgyngen

06-09-2020

Kontaktoplysninger

Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C

Indsamlingsperiode

Fra den 16. august 2020 til den 6. september 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.gyngen.dk), sociale medier (Facebook) samt fysiske skilte sat op i FO Byen i Århus.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 787500) og kontooverførsel (Reg. 2593 Konto6287130730).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for deltagende frivillige samfundsengagerende og sociale foreninger, udøvende kunstnere og øvrige deltagere til Kulturfestivallen under Århus festuge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. marts 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02650