FORENINGEN JYSK BØRNEFORSORG/ FREDEHJEM

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N, CVR 29078718

 https://www.jyskborneforsorg.dk/

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (https://www.jyskborneforsorg.dk/), sociale medier (Facebook) og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 244559) og kontooverførsel (Reg. nr.:3643 konotonr.:4815439287).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vanskeligt stillede børn, unge og familier. Midlerne anvendes til formål, der ikke kan ydes offentlig støtte til.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02546